Radio Szczumic ­čÄÖ´ŞĆ

OPERACJA PSYCHOLOGICZNA COVID-19

Przypomnienie opracowania wys┼éanego przez Leona Tumana: OPERACJA PSYCHOLOGICZNA COVID-19. METODY ┼üAMANIA PSYCHIKI I TWORZENIA PODPORZA╠ĘDKOWANIA.

Artykuł powstał na podstawie wykładów psychologa Richarda Grannona "Stand Up for yourself".

Narracja Covid-19 to profesjonalna operacja psychologiczna zaprojektowana przez sztab psychiatro╠üw i psychologo╠üw, maja╠Ęca na celu ca┼ékowite zburzenie obecnej percepcji s╠üwiata i stworzenie Nowego ┼üadu. Jest cze╠Ęs╠ücia╠Ę Agendy 2030 realizowanej przez ONZ maja╠Ęcej na celu ca┼ékowite przemodelowanie z╠çycia i stosunko╠üw spo┼éecznych. Z╠çeby to osia╠Ęgna╠Ęc╠ü trzeba, najpierw sk┼éonic╠ü ludzi, z╠çeby zgodzili sie╠Ę na wszystko.

To, co sie╠Ę obecnie dzieje i techniki, kto╠üre sa╠Ę stosowane oparte sa╠Ę na schemacie osaczania ofiary przez psychopate╠Ę, tylko z╠çe w skali makro. Wszyscy jestes╠ümy ofiarami. Be╠Ędziemy ofiarami jeszcze przez kilka lat, dlatego waz╠çne jest, z╠çeby wiedziec╠ü, jakiej psychomanipulacji jestes╠ümy poddawani a takz╠çe jak sie╠Ę przed tym bronic╠ü. Teraz przedstawie╠Ę techniki, kto╠üre sa╠Ę stosowane. W kolejnym artykule remedium

TECHNIKI STOSOWANE W OPERACJI COVID-19

1. Gaslightnining

Zaburzanie percepcji rzeczywistos╠üci. Ta technika polega na wmawianiu ofiarom, z╠çe rzeczywistos╠üc╠ü, kto╠üra╠Ę widza╠Ę nie jest prawda╠Ę i z╠çe kwestie oczywiste wcale takimi nie sa╠Ę.

Cecha╠Ę naturalnej pandemii jest to, z╠çe ludzie najpierw obserwuja╠Ę pewne zjawiska a potem zaczyna sie╠Ę mo╠üwic╠ü o nich w mediach. Tutaj by┼éo odwrotnie. Z╠çylis╠ümy normalnie i gdyby nie powiedzieli w s╠ürodkach masowego przekazu, z╠çe jest jakas╠ü pandemia to nikt by nawet tego nie zauwaz╠çy┼é. Przechodzilibys╠ümy jak dotychczas normalne sezonowe okresy przezie╠Ębien╠ü i uwaz╠çalibys╠ümy to za normalne.

Gaslightning doprowadzi┼é do tego, z╠çe znaczna cze╠Ęs╠üc╠ü spo┼éeczen╠üstwa zacze╠Ę┼éa postrzegac╠ü choroby sezonowe dro╠üg oddechowych jako s╠ümiertelne zagroz╠çenie. Gdyby ktos╠ü rok temu powiedzia┼é lekarzom, z╠çe be╠Ęda╠Ę zamykac╠ü przychodnie, bo moga╠Ę do nich przyjs╠üc╠ü chorzy ludzie to pukne╠Ęli by sie╠Ę w g┼éowe╠Ę.

Teraz jednak sta┼éo sie╠Ę to cze╠Ęs╠ücia╠Ę nowej percepcji rzeczywistos╠üci i zaczyna byc╠ü uwaz╠çane za normalne. Zauwaz╠çcie, z╠çe mno╠üstwo rzeczy, kto╠üre jeszcze rok temu uwaz╠çalis╠ümy za niemoz╠çliwe sta┼éy sie╠Ę nowa╠Ę normalnos╠ücia╠Ę. Juz╠ç nawet przestajemy kwestionowac╠ü absurdy, kto╠üre mnoz╠ça╠Ę sie╠Ę z dnia na dzien╠ü.

2. Wymuszanie narracji. Zdominowanie dialogu społecznego.

Wymuszanie narracji polega na nieustannym bombardowaniu ofiary okres╠ülonymi informacjami. Dzia┼éa to na zasadzie k┼éamstwa, kto╠üre powto╠ürzone tysia╠Ęc razy staje sie╠Ę prawda╠Ę. Nawet ludzie, kto╠ürzy na co dzien╠ü kieruja╠Ę sie╠Ę rozsa╠Ędkiem, zaczynaja╠Ę w ten rozsa╠Ędek i trze┼║wa╠Ę ocene╠Ę rzeczywistos╠üci wa╠Ętpic╠ü. Zaczynaja╠Ę mys╠ülec╠ü: moz╠çe jednak jest ta pandemia?

3. Przepowiadanie przyszłości.

Kreowanie wizji s╠üwietlanej przysz┼éos╠üci, kto╠üra nasta╠Ępi po pokonaniu wirusa. Ale jeszcze musimy chodzic╠ü w maskach, jeszcze musimy zostac╠ü w domu, jeszcze musimy sie╠Ę zaszczepic╠ü. TO JESZCZE TYLKO DWA TYGODNIE.

Zauwaz╠çcie, z╠çe mina╠Ę┼é ponad rok od kiedy zostalis╠ümy zamknie╠Ęci na dwa tygodnie i granica s╠üwietlanej przysz┼éos╠üci coraz bardziej sie╠Ę przesuwa. Wszystko, co dobre ma zdarzyc╠ü sie╠Ę w przysz┼éos╠üci, kto╠üra cia╠Ęgle jest odsuwana w czasie i kto╠üra tak naprawde╠Ę nigdy moz╠çe nie nadejs╠üc╠ü. Ale tego wam wprost nie powiedza╠Ę.

4. Obwinianie ofiary.

Psychopaci nigdy nie przyznaja╠Ę, z╠çe to oni sa╠Ę winni doprowadzenia ofiar do sytuacji bez wyjs╠ücia. Nigdy nie przyznaja╠Ę, z╠çe to oni stworzyli sytuacje╠Ę, w kto╠ürej ofiary cierpia╠Ę.

Zamiast tego, be╠Ęda╠Ę wmawiac╠ü ofiarom, z╠çe to one sa╠Ę winne obecnego stanu rzeczy. Mo╠üwia╠Ę, my chcielis╠ümy dobrze, ale to wasza wina, bo chcecie je┼║dzic╠ü na urlopy, bo chcecie sie╠Ę ze soba╠Ę spotykac╠ü, bo chcecie obchodzic╠ü s╠üwie╠Ęta. My chcemy dobrze, ale to wasza wina, z╠çe sie╠Ę nie stosujecie.

Prowadzi to do sytuacji, w kto╠ürej ofiara zaczyna postrzegac╠ü swojego oprawce╠Ę jako wybawce╠Ę z obecnego stanu rzeczy. Ofiara oczekuje, z╠çe oprawca znajdzie jakies╠ü rozwia╠Ęzanie. W ten sposo╠üb buduje sie╠Ę uleg┼éos╠üc╠ü.

5. Izolacja.

Izolacja jest najlepsza╠Ę metoda╠Ę z┼éamania psychiki. Izolacje╠Ę od lat stosuje sie╠Ę w wie╠Ęzieniach wobec najgro┼║niejszych przeste╠Ępco╠üw i ws╠üro╠üd wi─Ö┼║nio╠üw jest ona uwaz╠çana za najgorsza╠Ę kare╠Ę.

Izolacja prowadzi do rozmontowania psychiki, zakwestionowania poczucia w┼éasnej wartos╠üci, utraty poczucia sensu z╠çycia. Ofiara pozbawiona kontakto╠üw spo┼éecznych popada w apatie╠Ę i z czasem zgodzi sie╠Ę na wszystko by zmienic╠ü taki stan rzeczy.

6. Atakowanie i os╠ümieszanie oso╠üb, kto╠üre kwestionuja╠Ę status quo.

Mamy tutaj do czynienia z os╠ümieszaniem lekarzy i naukowco╠üw dowodza╠Ęcych bezsensu covidowej narracji. Osoby te posiadaja╠Ę mocne argumenty i dowody naukowe na to, z╠çe obecna pandemia nie ma naukowych podstaw.

Z╠çaden instytut na s╠üwiecie nie wyizolowa┼é do tej pory koronawirusa, na ulotkach testo╠üw PCR jest wprost napisane, z╠çe nie s┼éuz╠ça╠Ę one do diagnozowania koronawirusa. Nie by┼éo prowadzonych z╠çadnych badan╠ü, czy maseczki powstrzymuja╠Ę transmisje╠Ę wirusa, nie by┼éy prowadzone tez╠ç z╠çadne badania bezpieczen╠üstwa szczepionek przez niezalez╠çne instytuty naukowe.

Faktem jest, z╠çe pandemia Covid-19 zosta┼éa wykreowana na podstawie testo╠üw nie s┼éuz╠ça╠Ęcych do wykrywania koronawirusa. I wszystko inne, co sie╠Ę obecnie dzieje jest tego pochodna╠Ę. Ludzie z tytu┼éami naukowymi, pionierzy w swoich dziedzinach sa╠Ę os╠ümieszani i nazywani foliarzami i teoretykami spiskowymi. Jez╠çeli psychopata chce zniszczyc╠ü twoja╠Ę pozycje╠Ę i poczucie w┼éasnej wartos╠üci, zaczyna wp┼éywac╠ü na to jak postrzegaja╠Ę ciebie inni.

Jest zmasowana akcja pozbawienia autorytetu oso╠üb wywodza╠Ęcych sie╠Ę ze s╠ürodowiska naukowego, kwestionuja╠Ęcych covidowa╠Ę narracje╠Ę. Przedstawianie ich jako zagroz╠çenie, a w skrajnych przypadkach pozbawianie prawa do wykonywania zawodu, bez wzgle╠Ędu na wczes╠üniejsze osia╠Ęgnie╠Ęcia.

7. Zmuszanie do wychwalania oprawcy i uznawania jego zasług.

Podejmowanie pro╠üb zmuszenia spo┼éeczen╠üstwa do przyznania, z╠çe to co sie╠Ę obecnie dzieje, to nie poraz╠çka, a zas┼éuga rza╠Ędu i oso╠üb utrzymuja╠Ęcych obecny stan rzeczy. Bo gdyby nie oni to by┼éo by duz╠ço gorzej. Wie╠Ęc albo spo┼éeczen╠üstwo uzna to za sukces, albo zostana╠Ę na┼éoz╠çone na nie sankcje, ┼éa╠Ęcznie z permanentnym zamknie╠Ęciem.

8. Utrzymywanie podwójnej narracji.

Zamykamy - otwieramy - zamykamy - otwieramy - zamykamy.

Po pewnym czasie kaz╠çda ofiara przyzwyczaja sie╠Ę do stanu rzeczy i zaczyna dostosowywac╠ü sie╠Ę do sytuacji. Celem podwo╠üjnej narracji jest zaburzenie tego procesu, a zaburzenie tego procesu prowadzi do rozk┼éadu psychiki. Juz╠ç, juz╠ç zaczynasz sie╠Ę w tym wszystkim urza╠Ędzac╠ü a tu kolejna zmiana narracji, kto╠üra wybija cie╠Ę z rytmu, kiedy jestes╠ü krok od stabilnos╠üci.

Powoduje to dezorientacje╠Ę, kto╠üra ma prowadzic╠ü do ca┼ékowitego z┼éamania oporu. Pomys╠ülcie, oni be╠Ęda╠Ę to z nami robic╠ü jeszcze kilka lat. Ba╠Ęd┼║cie s╠üwiadomi i przygotowani na to, co sie╠Ę be╠Ędzie dzia┼éo. Ba╠Ęd┼║cie s╠üwiadomi, z╠çe to tylko manipulacja, kto╠üra ma was z┼éamac╠ü, z╠çebys╠ücie zgodzili sie╠Ę na wszystko.

9. Odbieranie radości życia.

Konstruowanie takiej rzeczywistos╠üci, z╠çeby z╠çycie nie dostarcza┼éo z╠çadnej rozrywki i przyjemnos╠üci. Zamykanie klubo╠üw fitness, restauracji, laso╠üw, odwo┼éywanie s╠üwia╠Ęt i wydarzen╠ü kulturalnych. Ta technika by┼éa juz╠ç stosowana podczas drugiej wojny s╠üwiatowej, kiedy Z╠çydom zabroniono uprawiac╠ü sportu, muzyki na z╠çywo i chodzenia do parko╠üw.

Ma to doprowadzic╠ü ofiary do poczucia braku sensu z╠çycia, depresji, samobo╠üjstw i apatii. Ro╠üwnolegle utrzymywana jest narracja, z╠çe jak ofiara be╠Ędzie wype┼éniac╠ü polecenia psychopaty, be╠Ędzie sie╠Ę stosowac╠ü, be╠Ędzie wspo╠ü┼épracowac╠ü, to byc╠ü moz╠çe to wszystko zostanie jej zwro╠ücone.

10. Narcystyczna furia.

Nadreakcja na wszelkie objawy oporu. Pos╠üpiech. Wymuszanie. Wprowadzanie coraz to sankcji, kiedy nie wszystko idzie zgodnie z planem. To typowy objaw reakcji psychopaty wywo┼éany utrata╠Ę kontroli. Ma na celu zastraszenie jak najwie╠Ększej ilos╠üci ofiar. Pamie╠Ętajcie, z╠çeby nie ulegac╠ü strachowi.

Jes╠üli widzicie wprowadzanie coraz wie╠Ększego ucisku to znaczy, z╠çe oni sie╠Ę boja╠Ę. Boja╠Ę sie╠Ę stracic╠ü kontrole╠Ę. Najlepszym rozwia╠Ęzaniem jest stawienie biernego oporu.

11. Doprowadzenie ofiar do wyuczonej bezsilności.

Doprowadzenie ofiar do wyuczonej bezsilnos╠üci odbywa sie╠Ę przez brak reakcji na cierpienia ofiary*. Ma to dac╠ü ofierze poczucie i przekonanie, z╠çe niewaz╠çne co zrobi to i tak nie ma znaczenia, i tak niczego nie zmieni. Dobitnym przyk┼éadem zastosowania tej techniki by┼éo wprowadzenie lockdownu w dniu mie╠Ędzynarodowego Marszu o Wolnos╠üc╠ü**.

Wielu ludzi ze s╠ürodowisk stawiaja╠Ęcych opo╠ür zacze╠Ę┼éo tracic╠ü nadzieje╠Ę i juz╠ç oficjalnie mo╠üwic╠ü, z╠çe to nie ma sensu. Oni chca╠Ę, z╠çebys╠ücie tak w┼éas╠ünie mys╠üleli. Celem tego jest wywo┼éanie defensywnej apatii i nieche╠Ęci do podejmowania jakichkolwiek dzia┼éan╠ü.

TO JEST WOJNA O UMYS┼üY. WOJNA ZE S╠üWIADOMOS╠üCIA╠Ę.

Ta wojna ma doprowadzic╠ü do ca┼ékowitej zalez╠çnos╠üci ofiar od systemu w┼éadzy. Ma sprawic╠ü, z╠çe ludzie be╠Ęda╠Ę postrzegac╠ü oprawco╠üw jako osoby, kto╠üre moga╠Ę ich z tego wybawic╠ü. Ma doprowadzic╠ü do psychicznego uzalez╠çnienia od samej narracji i jej elemento╠üw towarzysza╠Ęcych - lockdowny, szczepienia, maski.

Teraz chca╠Ę przeja╠Ęc╠ü Twoja╠Ę s╠üwiadomos╠üc╠ü, ale wkro╠ütce sie╠Ęgna╠Ę po wszystko. I nie spoczna╠Ę dopo╠üki nie zabiora╠Ę Ci wszystkiego.

Dziękuję Leonowi Tumanowi za materiał!

=

szczumic

POWR├ôT DO WSZYSTKICH WPIS├ôW Ôćę´ŞĆ

#COVID-19 #plandemonia #geopolityka #psychologia