Radio Szczumic 🎙️

Modlitwa

Na pewnym etapie czytania Pisma, zadałem sobie pytanie "jak się modlić?". Zacząłem oznaczać fragmenty ze Słowa, które odpowiadałyby na to pytanie. Oczywiście każdy zna "Ojcze nasz", którego uczył Yahusha, ale czy znacie to?

Prz 30:7-9

Proszę Cię o dwie rzeczy, nie odmów mi nim umrę: Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie, nie dawaj mi bogactwa ni nędzy, żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewiernym, nie rzekł: A któż jest Yahuah? lub z biedy nie począł kraść i imię mego Boga znieważać.

Trafiłem na ten fragment przypadkiem studiując poprzedzające wersety. Prawda, że to piękna modlitwa? Macie własne odkrycia w tym temacie?

=

szczumic