Radio Szczumic 🎙️

Infolinia #szczepimysię - życie człowieka nic niewarte

Internet obiegło nagranie przeprowadzone przez anonimowego lekarza z infolinią rządową #szczepimysię. Nagranie wykazało co najmniej brak kompetencji zatrudnionej na infolinii osoby. Można jednak śmiało wysnuć opinię, że brak kompetencji i całkowity brak szacunku do zdrowia i życia człowieka wykazuje cały aparat rządowy. Takie podejście na takich stanowiskach to zbrodnia przeciw ludzkości i takie zarzuty powinny się pojawić.

Oto linki do nagrania: https://t.me/radioszczumic/326

=

szczumic

POWRÓT DO WSZYSTKICH WPISÓW ↩️

#COVID-19 #zdrowie #szczepienia #Polska